Ordningsregler

För att alla ska kunna njuta av sin vistelse hos oss finns ordningsregler för samtliga att efterleva. Den som bryter mot dessa påbud ombeds lämna gästplatsen.

 

Grebbestad Seaport hoppas att du som besökare vill bidra till allas trivsel och trevnad genom att respektera vårt fastställda regelverk:

– Se till att din båt är förtöjd och fendrad på ett betryggande sätt.

– Besökande i gästhamn ska visa hänsyn mot sin omgivning.

– Grillning med öppen eld på båtar och bryggor är absolut förbjudet.

– Okynneskörning i hamnen med motordrivna fordon är förbjudet.

– Hamnavgiften betalar du vid ankomst till hamnen.

– Släng alltid dina sopor i avsedda kärl och containrar.

– Högsta tillåtna hastighet inom hamnen är 2 knop.

– Grillning är endast tillåtet på angivna grillplatser.

– Utrymmen i land, som toaletter och duschar med mera, ska du lämna i vårdat skick.

– Lämna inte föremål på bryggan som kan orsaka personskador.

– Hundar ska vara kopplade inom hamnområdet.